Quyết định 81 QĐ/TTg góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp
12:11 - 27/09/2020
(KNTC)- Sau hơn 5 năm (2010-2020) thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ – TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân” (QĐ 81), các cấp Hội Nông dân đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Năm năm qua, Ban Chỉ đạo 81 thành phố Nha Trang, Khánh Hoà đã phối hợp với phòng Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên môi trường…tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 13.000 hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho gần 2.300 lượt hội viên, nông dân.
Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết 418/515 đơn khiếu nại, tố cáo của nông dân; thành lập được 16 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, thu hút gần 420 hội viên tham gia.
Toàn thành phố tiếp nhận 5.738 vụ việc, tham gia hòa giải thành công 5.596 vụ, đạt tỷ lệ 97,52%…
 
Hội viên, nông dân được phổ biến các chính sách mới về nông nghiệp


Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) để thành lập Ban Chỉ đạo mô hình điểm Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Mô hình điểm được triển khai với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực đã góp phần vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.
 
 
Với vai trò nòng cốt trong thực hiện Quyết định 81 tại địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân được Hội Nông dân phường tổ chức thực hiện thường xuyên thông qua việc phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, MTTQ, các đoàn thể. Cùng với đó, công tác trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp Hội phối hợp thực hiện hiệu quả.


Trong năm 2019, Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân; hòa giải thành công nhiều vụ liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, đồng thời duy trì hiệu quả câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".


Hội cũng chủ động phối hợp với UBND phường đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên để từng bước nâng cao chất lượng của hoạt động hòa giải.


Đã có trên 80% các đồng chí hòa giải viên được bồi dưỡng, tập huấn tại trường đào tạo, dạy nghề của tỉnh Hội về các lĩnh vực như: Hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy… Từ hoạt động của 13 tổ hòa giải với 84 thành viên, các vụ việc mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nội bộ nông dân trên địa bàn đều được nắm bắt và hòa giải kịp thời.


Cùng với đó, công tác tiếp công dân được Hội Nông dân phường phối hợp với UBND phường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đã tham gia 45 cuộc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách an sinh xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.


Hội Nông dân phường thường xuyên tham gia sinh hoạt với chi Hội, sinh hoạt với hội viên, nông dân, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp; đề xuất, phối hợp giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân.

 
Để hạn chế mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên. Theo đó, các cấp Hội Nông dân đã chủ động, linh hoạt tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ … Nội dung tuyên truyền liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giải phóng mặt bằng, đền bù sau thu hồi đất…


Cùng với đó, nhằm góp phần trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân, các chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh đều có đại diện tham gia vào các tổ hòa giải tại thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.029 tổ hòa giải với hơn 13.112 hòa giải viên.


Sau 5 năm, Hội Nông dân cơ sở và các chi Hội đã tham gia hòa giải thành 4.598/6.960 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.


Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã góp phần hạn chế các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Ngọc Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp