Hội ND Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật cho trên 50.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
00:12 - 01/09/2020
(KNTC)- Trong 5 năm qua (2015-2019), các cấp Hội phối hợp với  các sở, ngành tổ chức được gần 300 buổi tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho trên 50.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

(Ảnh minh họa)
Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ môi trường, tuyên truyền 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh.

Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên truyền vận động in và treo băng zôn, pano, áp phích với các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân”; “Cán bộ Hội Nông dân các cấp gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”...  Đồng thời, hằng năm Hội ND tỉnh còn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua Bản tin công tác hội phát hành hàng quý.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 725 hội thi về tuyên truyền pháp luật, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. Thu hút được cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, hưởng ứng, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội các cấp còn cử cán bộ tham gia cùng với các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia 123 buổi tiếp dân, tham gia giải quyết 459 vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đồng thời, tham gia hòa giải 914 vụ trong đó hòa giải thành 855 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần hạn chế việc khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp.

Cùng với đó, Hội ND các cấp đã phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tham gia góp ý các dự thảo và các văn bản dưới Luật liên quan, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp nông dân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội; tham gia đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân./.
 
 
Hoang Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp