Hội ND Quảng Nam: Lồng ghép triển khai thực hiện Luật Mặt trận TQVN trong hoạt động Hội
16:50 - 28/08/2020
(KNTC) - Năm năm qua, để thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội đều lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân với việc triển khai các nội dung liên quan đến Luật. Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Hàng năm, Hội ND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện tốt công tác vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo trong cán bộ, hội viên, nông dân và tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam...

Hội thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội, đặc biệt là phong trào “Quảng Nam chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Hội ND các cấp tích cực vận động các nguồn lực giúp hội viên, nông dân vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật Mặt trận TQVN trên các kênh thông tin của Hội như: Qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, qua tập huấn, hội thảo, qua Website của Hội, bản tin nông dân - nông thôn, chuyên mục Diễn đàn các cấp Hội ND phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Nông thôn Ngày nay, Hội thi Nhà Nông đua tài, giải Bóng chuyền Bông Lúa vàng, Gameshow Quê mình Xứ Quảng... Toàn tỉnh đã tổ chức 14.200 buổi tuyên truyền với trên 1,5 triệu lượt người tham gia.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viê, nông dân phát huy quyền làm chủ trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (2016-2021), tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 430 lượt cán bộ Hội các cấp, 04 lớp tập huấn về kỹ năng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 02 lớp tập huấn về công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 570 cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở, tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho gần 500 cán bộ, hội viên, nông dân. Qua các lớp tập huấn ngoài triển khai các nội dung về nghiệp vụ công tác hội và công tác kiểm tra, giám sát, Hội ND tỉnh đã lồng ghép triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Mặt trận TQVN cho cán bộ Hội cơ sở.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp