Hội ND Bạc Liêu: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
15:05 - 25/08/2020
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 67 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2.126 cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Tiếp tục thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội; tư vấn pháp luật; tuyên truyền thực hiện các Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa như: Lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt Hội định kỳ, các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp Hội chú trọng triển khai. Các cấp Hội đã thành lập được 63 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.585 thành viên tham gia; mỗi Câu lạc bộ đều được trang bị 01 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách có liên quan đến pháp luật. Cán bộ Hội cơ sở tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần, tham gia hòa giải 114 vụ tranh chấp khiếu nạo trong nội bộ hội viên, nông dân.

Có thể khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trong toàn tỉnh.
Anh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp