Hội ND Ninh Thuận: Tổ chức trên 3.500 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân
13:42 - 30/07/2020
(KNTC)-Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 3.599 buổi tuyên truyền pháp luật cho 233.089 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 

(Ảnh minh họa)
Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cấp Hội chú trọng  tư vấn pháp luật cho 1.468 trường hợp về chính sách pháp luật của Nhà nước trong đền bù thu hồi đất, việc chuyển đổi nghề khi bị thu hồi đất, hướng dẫn cách thức kê khai các thuở đất đang tiến hành giải tỏa để được hưởng chính sách đền bù theo quy định của Luật đất đai, thủ tục vay vốn các ngân hàng, thủ tục vay vốn Quỹ HTND.
 
Đồng thời, Hội ND tỉnh tổ chức 60 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; một số kỹ năng, kinh nghiệm trong việc tiếp cận, giải quyết các vướng mắc của nông dân cho 3.913 lượt cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở.

Đi đôi với tư vấn pháp luật, trong 5 năm qua, Ban hòa giải ở cơ sở và tổ hòa giải ở chi Hội luôn được củng cố và kiện toàn, đến nay, toàn tỉnh có 65 Ban hòa giải ở cơ sở và 402 tổ hòa giải ở chi Hội. Các cấp Hội đã tiếp nhận 4.587 vụ việc, tham gia giải quyết và hòa giải 2.368 vụ việc. Trong đó đã hòa giải thành 1.526 vụ việc, các vụ việc còn lại không thuộc thẩm quyền, Hội đã chuyển các cơ quan chức năng giải quyết; tham gia tiếp và tổ chức đối thoại với 192 hộ nông dân; phản ánh với các cấp chính quyền giải quyết 58 vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng thời vận động hội viên, nông dân chấp hành các quyết định giải quyết của các cấp có thẩm quyền, góp phần hạn chế khiếu kiện giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền mà trọng tâm là việc tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; góp ý việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước đối với nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn; bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như Luật tiếp công dân, các văn bản của các cơ quan nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng chính quyền. Từ đó, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được nâng lên, tạo điều kiện để nông dân tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tham gia quản lý xã hội, phát triển kinh tế./.
Phương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp