Hội ND Gia Lai: nâng cao kiến thức pháp luật cho gần 260 cán bộ, hội viên, nông dân
12:19 - 30/07/2020
(KNTC) Triển khai Kế hoạch liên tịch số 180/KHLT-STP-HND ngày 12/02/2020 thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTPH-STP-HNDT ngày 26/5/2014 giữa Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh năm 2020, và Kế hoạch số 35 về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân năm 2020. Sở Tư pháp vừa phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 260 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro và Krông Pa.

 Tại Hội nghị các cán bộ, hội viên, nông dân được phổ biến các chuyên đề như:  Một số quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và các quy định về đăng ký thế chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất và Chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân khi tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.
Đồng thời, các cán bộ, hội viên, nông dân Hội nghị tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền giám sát và phản biện xã hội…
Thời gian qua, tỉnh đã ngày một nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL, chú trọng công tác PBGDPL cho người dân tộc thiểu số; các vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm; các hình thức, mô hình PBGDPL (nhất là ở cơ sở)  nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện để thu hút được đông đảo người dân đến tham gia; phát huy vai trò của mỗi cơ quan thành viên trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại địa phương.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào nền nếp, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm./.
Diệu Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp