Nghệ An: Tuyên truyền pháp luật cho 18.000 lượt hội viên, nông dân
16:02 - 09/07/2020
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)Hàng tháng, Hội cử cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ tại UBND cùng cấp để nắm rõ tình hình diễn biến về khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân.


Trong 6 tháng đầu năm, có 10 đơn thư gửi đến các cấp Hội, chuyển 10 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hội tham gia hòa giải thành 126 vụ việc, chủ yếu là ở chi Hội.


Đặc biệt, Hội luôn tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là giải pháp cơ bản để giải quyết tình trạng bức xúc, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn và các cấp Hội góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.


Các cấp Hội phối hợp tổ chức 312 buổi tuyên truyền pháp luật cho 18.160 lượt hội viên, nông dân góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về ý thức cảnh giác, trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.       


Bên cạnh đó, năm 2020, Ban Thường vụ tỉnh Hội xây dựng kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 theo tinh thần Quyết định 218 của Bộ Chính trị.


Hội ND các cấp tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Các cấp Hội chủ động phát huy vai trò là thành viên của MTTQ, tăng cường phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, các dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt tham gia góp ý tình hình nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng cấp cơ sở.


Nhằm tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đảng, chính quyền và nhân dân, Hội tích cực vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện quyền dân chủ, tham gia góp ý, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương, tạo điều kiện cho nông dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.


Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm triển khai theo chương trình, kế hoạch đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội.


Từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.


Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội còn được tiến hành theo từng thời điểm để nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, Nghị quyết và chương trình công tác.


Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội thực hiện 575 cuộc kiểm tra. Trong đó, cấp tỉnh tiến hành 18 cuộc về việc tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; nguyên tắc tổ chức, chất lượng sinh hoạt chi Hội và các hoạt động Hội, kết quả chỉ đạo, xây dựng các mô hình kinh tế - xã hội tại các cấp Hội; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện dịch vụ hỗ trợ nông dân, kiểm tra quản lý nguồn Quỹ HTND, việc nhận ủy thác vay vốn qua ngân hàng CSXH; quán triệt, triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương Hội (khoá VII) về xây dựng Hội vững mạnh; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai phòng chống dịch bệnh Covid 19, dịch tả lợn châu Phi.


Qua kiểm tra cho thấy, các huyện, thành, thị, cũng như các cơ sở, chi, tổ Hội thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Hội cấp trên.


Thời gian tới, các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp thời những tồn tại, han chế; tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp