Hội ND Lai Châu: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 150 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:42 - 27/07/2020
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 150.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức 115 cuộc kiểm tra và 03 cuộc giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh. 

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các hội nghị, cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi Hội, tổ Hội; qua sinh hoạt các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"...

Hội ND tỉnh tổ chức 07 cuộc kiểm tra; Hội ND cấp huyện tổ chức 51 cuộc kiểm tra và 03 cuộc giám sát; Hội ND cấp xã tổ chức 57 cuộc kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Hội ND huyện Tam Đường đã tổ chức 10 cuộc giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại 10/13 cơ sở Hội trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Việc chấp hành Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX; công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội; công tác phát triển, quản lý hội viên; thu, chi, quản lý quỹ Hội, Hội phí; đánh giá, xếp loại chi Hội hằng năm; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND, vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị... Qua kiểm tra, giám sát cho thấy cơ bản các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2020, không có tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân vi phạm Điều lệ Hội phải xử lý kỷ luật. Đồng thời, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tốt, đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

 
Mạnh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp