Các cấp Hội hòa giải thành 1.316 vụ việc ở cơ sở
11:32 - 13/07/2020
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 3.620 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 540 nghìn hội viên, nông dân; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 1.097 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 1.316 vụ việc ở cơ sở góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Cán bộ Hội tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân


Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã hướng dẫn Hội Nông dân các cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân liên quan đến cán bộ, hội viên thuộc thẩm quyền của Hội. Thực hiện việc tiếp dân tại cơ quan Trung ương Hội, tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gửi đến cơ quan Trung ương Hội, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng theo quy định.
 

 

Qua chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội đã tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các vấn đề pháp luật liên quan đến hội viên, nông dân.

 

Hội đã triển khai việc phối hợp xây dựng 15 mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại 15 tỉnh, thành Hội.

 
 

Các cấp Hội tích cực, chủ động trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân.
 

 

Thực hiện Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp và Hướng dẫn quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Trung ương Hội, đến nay Hội Nông dân các cấp trong cả nước đã cơ bản hoàn thành việc lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 
 

Kết quả đến ngày 30/6/2020, cả nước có 61/63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã lập Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Còn 02 tỉnh, thành phố đang trong quá trình thực hiện quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp.

 
 

Từ khi thành lập đến nay, Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp ổn định tổ chức, hoạt động theo quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội. Số lượng, cơ cấu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra ở các cấp Hội đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Hội khóa VII và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội.
 

 

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và năm 2020.
 

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã chủ động, tích cực ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; tham mưu, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, hội viên, nông dân thuộc thẩm quyền của Hội; tham mưu, hướng dẫn về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp Hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp.

 

Các cấp Hội trong cả nước đã tiếp tục tích cực triển khai, hoàn thiện việc lập Ủy ban Kiểm tra các cấp và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội, Nghị quyết và các quy định của Hội.


Ngọc Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp