Hòa Bình: Trợ giúp pháp lý cho trên 19.000 lượt hội viên, nông dân
16:44 - 09/06/2020
(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục,  tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở đến toàn thể hội viên, nông dân.
Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, giảm thiểu các đơn thư khiếu nại, tố cáo (Ảnh minh họa)

Các cấp Hội tích cực tham gia với UBND các cấp trong việc tiếp công dân và đối thoại nhằm giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.


Hội ND tỉnh tổ chức tiếp công dân và hội viên, nông dân vào các ngày trong tuần tại trụ sở cơ quan và tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 15 hằng tháng theo quy định.


Toàn tỉnh duy trì hoạt động của trên 1.500 tổ hòa giải. Khi có phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân xảy ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trực tiếp gặp gỡ các bên để giải thích, tuyên truyền, thuyết phục và hòa giải; hầu hết những vụ liên quan đến nông dân đều được giải quyết kịp thời tại cơ sở, hạn chế được các vụ khiếu kiện vượt cấp.


Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tiếp 743 lượt công dân; giải quyết 626 vụ việc liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, đất lâm nghiệp, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khai thác tài nguyên trái phép.
Trong đó, Hội phối hợp hòa giải 194 vụ tranh chấp và khiếu kiện trong đó hòa giải thành 150 vụ việc.


Đối với những vụ hòa giải không thành hoặc những vụ khiếu kiện phức tạp, các cấp Hội đều chủ động theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, kết hợp công tác vận động, thuyết phục của Hội với biện pháp hành chính của chính quyền để giải quyết.


Các cấp Hội tích cực phối hợp thường xuyên với các ngành liên quan tổ chức 649 buổi tuyên truyền phổ biến về: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo; Luật hòa giải; Luật Giao thông đường bộ; chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho 43.809 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 19.194 lượt hội viên, nông dân.
 

Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở, duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.


Hiện, toàn tỉnh có 46 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.450 thành viên. 
Đồng thời, cung cấp các tài liệu, sách báo tuyên truyền đến tận cơ sở Hội thông qua các tủ sách nông dân như phối hợp đổi sách và duy trì hoạt động với hàng nghìn đầu sách.


Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp nhiều tài liệu chuyên đề pháp luật đến các huyện, thị, thành Hội và cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.


Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; giảm thiểu các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Đồng thời làm phong phú thêm hoạt động của tổ chức Hội, từ đó thu hút đông đảo  nông dân tham gia vào Hội.
 
 
 
Long Trọng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp