Hải Dương: Tổ chức hơn 1.500 Hội nghị phổ biến pháp luật
10:51 - 30/06/2020
(KNTC) Từ năm từ (2015-2020) Hội ND cáccấp đấy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp , nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó nhận thức đúng về các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Ảnh minh họa
 Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, tư vấn và trợ giúp pháp lý, các cấp Hội đã triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng,  phong phú như: Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua các cuộc thi  Nông dân tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” lồng ghép các buổi sinh hoạt, các mô hình do Hội thành lập (mô hình truyền thông lồng ghép giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, Câu lạc bộ “Nam nông dân với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình”, mô hình chi Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, các mô hình tổ nhóm nông dân liên kết phát triển kinh tế.
Các cấp Hội ND trong tỉnh  phối hợp với: Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp các huyện, thị tổ chức 1.523 hội nghị phổ biến pháp luật cho 143.523 lượt người và 1.199 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 61.303 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi như: “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường”, Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông” năm 2015, “Nông dân tìm hiểu chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2016, giao lưu các Câu lạc bộ Nông dân phòng chống tội phạm. Các cấp Hội còn tổ chức được 55 cuộc thi sân khấu hóa với 8.755 người tham gia.
 
Nhìn chung, công tác  phổ biến, tuyên truyền pháp luật được các cấp Hội ND trong tỉnh thực hiện thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ các cấp Hội hàng năm. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đến cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tuyên truyền, giải đáp các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại địa bàn cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư./.
 
 

 
Hiền Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp