Hội ND TP Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 68 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
17:37 - 29/05/2020
(KNTC)- Năm tháng đầu năm 2020, Hội ND thành phố đã tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức cho 68.041 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

(Ảnh minh họa)
Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và  tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Hội được các cấp Hội thực hiện đồng bộ trong thời gian quý I, II năm 2020. Đặc biệt, trong tháng 4,5/2020, sau đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống  dịch Covid-19, Hội ND thành phố tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền cho gần 800 hội viên nông dân tham dự, phổ biến các  văn bản pháp luật về: phòng, chống tội phạm, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống Bạo lực gia đình, Luật Biển, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai và nội dung Nghị quyết, chính sách của Trung ương và thành phố, Nghị quyết của Hội ND các cấp  tại các huyện, quận Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Dương, Hải An và Đồ Sơn.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đến nay, có 100% Hội ND huyện, quận và cơ sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội ND các huyện, quận An Dương, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến An và Đồ Sơn tổ chức 12 cuộc kiểm tra chuyên đề, Hội ND thành phố tổ chức 07 cuộc kiểm tra, nắm bắt tình hình dư luận hội viên và tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

Bên cạnh đó,  các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền thành lập 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” theo chỉ tiêu Giao ước thi đua năm 2020. Ngoài ra, thông qua Cổng thông tin, Bản tin Nông dân đã truyền tải và phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và đời sống của nhân dân.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phù hợp với nông dân và thời gian dãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

 
Minh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp