Lai Châu: Phổ biến pháp luật cho trên 390.000 lượt hội viên, nông dân
17:37 - 29/05/2020
(KNTC)- Hàng năm, thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội đã tổ chức được trên 5.700 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, thông qua nhiều hình thức như: sinh hoạt chi Hội, nhóm nông dân, Câu lạc bộ nông dân, hội nghị tập huấn, cuốn Thông tin Nông dân Lai Châu, mô hình thực hiện Quyết định 81.

Nội dung tập trung tuyên truyền tập trung: Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua, các nghị quyết của Hội ND tỉnh khóa XIII, XIV; các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo; công tác phòng chống tội phạm và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan.

Từ 2015 đến nay, Hội ND thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 11 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật , công tác tiếp công dân cho gần 700 cán bộ Hội tại các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường.

Biên soạn, phát hành 16.400 cuốn Thông tin Nông dân Lai Châu và cấp phát trên 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về các luật 313 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật, trên 500 cuốn sách pháp luật, các loại báo và tạp chí Nông thôn ngày nay.cho nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý vào văn bản dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham gia góp ý vào văn bản dự thảo chính sách, pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương, tiêu biểu như: Hội ND huyện Sìn Hồ tham gia dự thảo Đề án tiếp công dân và dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện; Hội ND huyện Tân Uyên tham gia dự thảo Quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từng bước được nâng cao, góp phần ổn định an ninh, trật tự ở nông thôn./.

 
Hạnh Nguyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp