Hội ND tỉnh Trà Vinh: Tổ chức 17 cuộc kiểm tra, giám sát
10:34 - 29/04/2020
Ngay từ đầu năm 2020, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tổ chức thực hiện, qua đó Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn kết hợp cùng ngân hàng CSXH huyện, thị, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát hộ hội viên nghèo và hộ cận nghèo ở 15 tổ vay vốn, nhìn chung các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích vay, đóng lãi đúng định kỳ.

Huyện, thị, thành Hội tiếp tục chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (Ảnh minh họa)


Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, từ đầu năm đến nay, huyện, thị thành Hội chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát. Kết quả phối hợp tham gia cùng các ngành kiểm tra, giám sát việc cất nhà tình thương, tình nghĩa, các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chính sách hỗ trợ cho nông dân và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... được 17 cuộc có 102 lượt người tham dự.Thực hiện Quyết định 81 Thủ tướng Chính phủ các cấp Hội tham gia hòa giải 117 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành 73 vụ, số còn lại chuyển về cơ quan chức năng giải quyết.


 Huyện, thị, thành Hội tiếp tục chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới, các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 217. Đồng thời triển khai công tác quy chế dân chủ được 12 cuộc với 253 lượt hội viên, nông dân, tổ chức 04 cuộc với 188 lượt tham dự về các chính sách pháp luật liên quan đến hội viên, nông dân.

 
 Các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp được 12 cuộc, có 564 lượt cử tri tham dự ở các huyện Càng Long và Duyên Hải, qua tiếp xúc có 25 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp và được đại biểu ghi nhận, giải trình về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội; kiện toàn bộ máy chuyên trách các cấp Hội; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt lệ, nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới hội viên, nông dân trong toàn tỉnh./.
 
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp