TP Hà Nội: Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 239.300 lượt hội viên, nông dân
15:47 - 26/03/2020
KNTC)- Năm 2019, Hội ND Thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về  phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

ảnh minh họa
Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức 1.843 buổi tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 2013, Bộ luật Dân sự, Luật Chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở... cho trên 239.308 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Điển hình như: Hội ND các huyện Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Thanh Oai...  cấp huyện và cơ sở Hội phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức tư vấn pháp luật 442 cuộc cho 40.532 lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý 692 vụ. 
Thông qua tuyên truyền, trợ giúp pháp lý giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức chấp hành pháp luật; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là đối với các hộ nông dân bị thu hồi đất. 
Các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền Quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước thôn xóm để hội viên, nông dân nắm được nội dung, hiểu được quyền và nghĩa vụ của công dân trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đây là khâu quan trọng tạo tinh thần đoàn kết, động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền dân chủ, tham gia bàn bạc những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân.
Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia giám sát cộng đồng về xây dựng nông thôn mới, các công trình xây dựng, giám sát UBND trong việc quản lý Nhà nước, thực hiện chính sách về tài chính, đất đai, an ninh trật tự, tiếp dân, giải quyết giao dịch hành chính, giám sát chế độ công tác của cán bộ công chức cơ sở, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường... tại cơ sở. 
Đồng thời Hội còn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương. 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp