Hội ND Thanh Hóa: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
09:41 - 25/03/2020
(KNTC) - Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung thực hiện tập trung vào: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...; huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện và duy trì thường xuyên mỗi tháng một ngày các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật"; thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Hội các cấp, tiếp tục xây dựng các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ở cơ sở, xây dựng và phát triển Tủ sách pháp luật tại các chi Hội; đưa nội dung tuyên truyền pháp luật vào bản tin "Thông tin nông dân Thanh Hóa" phát hành đến 100% chi Hội, trên báo, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phong phú, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành trong tỉnh cùng thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, lồng ghép với tổ chức hội thi, hội nghị đối thoại, sinh hoạt Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; phát hành tài liệu, tờ rơi tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên, nông dân...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội ND thành phố, Hội ND các huyện, thị, thành tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Diệu Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp