Gia Lai: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
15:59 - 20/03/2020
(KNTC) Thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 16.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 636.430 lượt người; tổ chức 73 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 7.895 lượt người dự.

Tỉnh biên soạn, biên tập, cấp phát miễn phí 439.881 bản đề cương, tài liệu, sổ tay chuyên đề, bản tin, đặc san, tờ gấp PBGDPL các loại, trong đó có 121.145 bản tài liệu PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số (Jrai; Bahnar); phát sóng chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã được 6.295 lần; biên tập, đăng tải trên 6.374 tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng Trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương.
Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng - đã tham mưu, giúp Hội đồng biên soạn và phát hành: 1.000 cuốn Đặc san phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 20.800 cuốn “Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư” (phát hành 01 số/quý); 8.000 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số” (phát hành 02 số/năm); tổ chức 02 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cấp tỉnh với 494 đại biểu tham dự; tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở với 500 người tham dự; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật với 300 người đồng bào dân tộc thiểu số tham dự; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với 650 người tham dự); tổ chức biên soạn và cấp phát miễn phí 183.844 tài liệu pháp luật các loại (trong đó có 67.749 tài liệu chuyên đề pháp luật; 116.095 tờ gấp PBGDPL), cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Các tài liệu do Sở Tư pháp biên soạn và phát hành là nguồn tư liệu về pháp luật để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động của nhân dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh thường xuyên được rà soát, kiện toàn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 102 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 483 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.603 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa bàn sinh sống…


Năm 2020, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL, đảm bảo đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cho người dân tộc thiểu số; các vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm; các hình thức, mô hình PBGDPL (nhất là ở cơ sở)  nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện để thu hút được đông đảo người dân đến tham gia; phát huy vai trò của mỗi cơ quan thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh./.
Diễm Thùy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp