Đắk Nông: Tổ chức gần 76.000 buổi phổ biến pháp luật
15:43 - 18/03/2020
(KNTC)- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức gần 1.500 cuộc về công tác Hội, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, ủy thác Ngân hàng CSXH, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, phong trào nông dân…
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền chính sách cho hội viên, nông dân

Đồng thời với đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã triển khai đến Hội ND các huyện, thị Hội kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019.


Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn tại 8 huyện, thị xã theo Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị cho 760 cán bộ, hội viên, nông dân với các nội dung: Các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến sử dụng vật tư nông nghiệp.


Hội ND tỉnh đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Sở NNPTNT, Sở Công thương thành lập 4 Đoàn Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tín dụng nông nghiệp, chính sách hộ nghèo, quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong và Đắk RLấp.


Qua giám sát, các huyện, thị đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về tín dụng nông nghiệp, chính sách hộ nghèo; quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng phối hợp với MTTQ tỉnh, thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn trách nhiệm của cơ quan mình, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các cấp chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc hòa giải mẫu thuẫn nội bộ nông dân; phối hợp với UBND tỉnh tham gia Tổ Kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.


Kết quả, năm 2019, các cấp Hội đã tiếp trên 1.000 lượt người; giải quyết 280 đơn thư; hòa giải gần 600 vụ…


Hàng năm, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các Hội nghị, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.


Năm 2019, TƯ Hội phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân cho hơn 200 lượt cán bộ Hội Nông dân cơ sở; cộng tác viên, tuyên truyền viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Hội ND tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền bằng cách phát 1500 tờ rơi, tờ gấp tài liệu về pháp luật; 228 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân. Các cấp Hội cũng tổ chức tuyên truyền gần 76.000 buổi phổ biến pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, hội viên, nông dân.


Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ đã chỉ đạo các cấp Hội, các phòng, ban, Trung tâm trong cơ quan tham gia đóng góp ý kiến; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, người lao động gắn với việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nắm diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị …

 
Năm 2020, các cấp Hội tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát theo Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị; thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

Như Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp