Hội ND Bình Định: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
11:04 - 28/02/2020
(KNTC) - Thực hiện kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào: Quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; công ước Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế và những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Hội ND cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình, chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử Hội ND tỉnh; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, tập huấn về vai trò của các cấp Hội ND, cán bộ, hội viên, nông dân trong phòng, chống tham nhũng và giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng...

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng bám sát các nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trong phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật trong cán  bộ, hội viên, nông dân...
Anh Đức
Từ khóa : )) ,
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp