Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
10:04 - 28/02/2020
(KNTC) Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 655.120 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được tổ chức thường xuyên và đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu ngữ, băng rôn, lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thông qua các buổi họp khu dân cư, tổ tự quản và hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
 
Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại tổ cáo của nông dân kịp thời có hiệu quả, củng cố niềm tin của hội viên, nông dân với tổ chức Hội, với Đảng; duy trì, nâng cao chất lượng 1.100 tổ hoà giải ở cơ sở có thành viên Hội ND tham gia. Trong những năm qua, các cấp Hội đã tham gia hòa giải 22.250 vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, trong đó, 4.006 vụ thuộc thẩm quyền của Hội. Nhận và giải quyết 145 đơn thư thuộc thẩm quyền, phối hợp các ngành giải quyết 1.350 đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân.
Trong 5 năm qua, thực hiện quy định của Hiến pháp, pháp luật, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tổ chức hoạt động.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức; chưa nắm bắt được những khó khăn, bức xúc trong hội viên, nông dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp giải quyết kịp thời. Tình hình tổ chức Hội ở một vài cơ sở  Hội còn yếu, cán bộ chủ chốt thay đổi liên tục. Hội viên đi làm ăn xa nhiều, bỏ sinh hoạt từ đó gặp khó khăn trong việc xây dựng củng cố tổ chức Hội và phong trào nông dân. Sinh hoạt  ở một số chi, tổ hội còn hình thức, chậm đổi mới.
Đến nay, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tham gia tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý với nhiều nội dung như: Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự…
Ban Thường vụ Hội ND dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định 81 ngày càng hiệu quả, đồng thời luôn coi trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.
 
Thu Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp