Hội viên, nông dân đóng góp trên 17.500 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền
09:47 - 18/02/2020
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội Nông dân các cấp xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.

Hội viên, nông dân  Yên Bái tham gia đóng góp ý kiến

Đã có trên 17.580 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Cán bộ, hội viên, nông dân còn tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy được vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các Hội Nông dân Việt Nam trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân..., tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
Thực hiện QCDC cơ sở, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, do đó mà công tác lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Tiếp tục thực hiện Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg ngày 24/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả, mối quan hệ giữa Hội Nông dân với cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể vẫn được duy trì chặt chẽ.

 
Hội Nông dân chủ động phối hợp, tham mưu với cấp uỷ Đảng và chính quyền cùng cấp triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò đại diện, tạo điều kiện để hội viên phát huy dân chủ trong các lĩnh vực đời sống, xã hội.

 
Chủ động xây dựng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng gia đình văn hoá…  

 
Hội Nông dân các cấp nhất là Hội Nông dân các xã, phường, các chi, tổ Hội tích cực hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các quy chế, quy ước, hương ước của địa phương và vận động mọi người cùng thực hiện.

 
Việc đưa nội dung xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ vào sinh hoạt và hoạt động Hội làm cho tổ chức Hội được củng cố, phát triển, uy tín của Hội được nâng lên, thu hút đông đảo nông dân vào Hội. Nhờ đó hoạt động Hội ngày càng có hiệu quả hơn, vai trò vị trí của tổ chức Hội được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, hội viên, nông dân tin cậy. 

Minh Tuyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp