Hội ND huyện Bình Lục ( Hà Nam ): Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân
11:53 - 12/02/2020
Ngay từ đầu năm 2020,  các cấp Hội đã  tích cực, chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Vận động hội viên, nông dân thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2020 với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội và sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện hội tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền kỉ niệm Ngày sinh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.
         
Các cấp Hội luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, củng cố cơ sở, chi tổ Hội vững mạnh, vừa kết hợp nâng cao chất lượng hội viên đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tập hợp hội viên. Chỉ đạo việc sáp nhập chi, tổ Hội sau khi sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố; kết quả sáp nhập đến hết tháng 1/2020  toàn huyện còn 111 chi hội giảm 120 chi; tích cực thực hiện "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh" điển hình như các chi Hội Vũ Xá xã Tiêu Động, thôn 1 xã Bối Cầu đã làm tốt công tác đổi mới nội dung sinh hoạt của chi, tổ Hội có tác dụng thúc đẩy phong trào.
 
Hội đã chủ động đăng ký nội dung giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2019. Tập trung vào các nội dung: về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; chính sách đền bù khi thu hồi đất đai của nông dân; chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản; môi trường nông thôn; các chính sách của Nhà nước hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và an sinh xã hội….Ban Thường vụ huyện Hội  đã đăng ký nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 là: “ Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm".
 Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp các ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân.
 
 Hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 gồm: Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động quỹ HTND, vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH năm 2020 tới Hội ND xã, thị trấn. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tập trung đi cơ sở, tổ chức hội nghị BCH để nghe, đánh giá công tác xây dựng tổ chức Hội.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kết hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai của huyện; có nhiều mô hình đã được nhân rộng trong sản xuất như: mô hình chuyển đổi đất trũng trồng lúa kém hiệu sang nuôi trồng thủy sản và trang trại, mô hình cánh đồng mẫu, mô hình tích tụ ruộng đất ứng dụng công nghệ cao, mô hình phát triển cây vụ đông... đã mang lại hiệu quả sản xuất cho nông dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô ngày càng mở rộng, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
 
 
Nhìn chung, công tác tuyên truyền của Hội đã có bước chuyển biến tích cực; đạt được những kết quả trên nhờ có sự quan tâm trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, của Hội Nông tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của UBND huyện và các ban ngành đoàn thể đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên nông dân trong huyện đã tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng các giải pháp tích cực nhằm đạt hiệu quả, chất lượng các chương trình và phong trào công tác Hội ND
Thời gian tới, các cấp Hội luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra được các cấp Hội Nông dân trong huyện chú trọng, coi đây là một trong những điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông dân.
Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp