Hội ND Bà Rịa- Vũng Tàu: Tổ chức trên 4.290 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật
15:10 - 07/02/2020
(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 653 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, nội dung kiểm tra về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Hội các cấp; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; việc thực hiện công tác kiểm tra và kỷ luật; việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ…

ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên & Môi trường tỉnh tổ chức được 4.294 buổi tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị của Hội cho 186.296 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Đất đai 2013 và Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại 7 đơn vị cấp huyện cho 1.050 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội ND các huyện, thành phố và các cơ sở Hội phối hợp mở 4.316 buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 178.965 lượt cán bộ của các cơ sở và chi, tổ Hội nông dân trên địa bàn.
 
Cấp huyện và cơ sở đã tham gia phối hợp giải quyết 338 vụ khiếu nại, trong đó hòa giải thành 228 vụ; phối hợp với các ban, ngành chức năng cảm hóa giáo dục 95 đối tượng, tham gia ngăn ngừa 24 vụ phạm pháp, đồng thời phối hợp giải quyết 72 vụ vi phạm pháp luật. Hội ND tỉnh tham gia cùng UBND tỉnh và các ngành đối thoại, giải quyết 147 vụ; tiếp các hộ dân xã Long Sơn, TP Vũng Tàu bị thu hồi đất thuộc dự án Lọc hóa dầu Long Sơn và 16 hộ dân Hương lộ 10 thành phố Bà Rịa khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
 
Trong năm 2019, Hội cơ sở tham mưu cho UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập mới 11 Câu lạc bộ nông dân; đến nay toàn tỉnh đã có 413 Câu lạc bộ nông dân tham gia thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các chương trình, đề án 4 giảm của địa phương cũng như phổ biến kiến thức về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế với tổng số thành viên tham gia đạt 8.489 người. 
 
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường tham gia hòa giải ở cơ sở của Hội đã làm thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nông dân, giảm dần việc tranh chấp trong thôn ấp và những khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp