Hội ND Vĩnh Phúc: Trợ giúp pháp lý cho trên 9.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:53 - 17/01/2020
(KNTC) - Năm 2019, các cấp Hội trực tiếp và phối hợp với Trung ương Hội, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức gần 70 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 9.000 lượt cán bộ,  hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, tuyên truyền 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội NDVN vững mạnh… Qua tuyên truyền, phổ biến đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân chuyển biến về nhận thức, giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật; các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân chuyển biến tích cực; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Hội ND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội treo băng rôn, pano, áp phích trên các tuyến đường, phố để tuyên truyền với các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân”; “Cán bộ Hội ND các cấp gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”...  Đồng thời, tuyên truyền pháp luật thông qua Bản tin công tác hội phát hành hàng quý.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 81của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tham gia hòa giải thành 213 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; phối hợp hòa giải được 6 vụ; các cấp Hội giải quyết 101 vụ khiếu nại tố cáo và phối hợp giải quyết 20 vụ khiếu nại tố cáo. Từ đó hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp tại các đơn vị, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn.

Thực hiện Quyết định 217,  218 của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lýsản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Năm 2019, Hội ND các cấp đã tổ chức 35 hội nghị về công tác nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội và 35 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại UBND các huyện, thành phố và một số UBND các xã, phường, thị trấn…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, năng cao hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.
Quang Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp