Sóc Trăng: Hội ND cơ sở phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 40.000 hội viên, nông dân
14:52 - 16/01/2020
 (KNTC) Năm 2019,  Hội ND các cấp phối hợp ngành chức năng tiếp 886 lượt công dân; tiếp nhận 226 đơn khiếu nại, tố cáo.
 

Ảnh minh họa
Đồng thời Hội còn phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể cùng cấp tham gia hòa giải 1.122 đơn, trong đó hòa giải thành 898 đơn,  chuyển các cơ quan chức năng 224 đơn. Những vụ việc hòa giải thành đã góp phần tích cực vào việc xây dựng tình đoàn kết, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp trong công dân.
 
Trong năm 2019 Hội ND cơ sở phối hợp chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng cấp , đối thoại với nông. Nội dung đối thoại tập trung nhiều ở lĩnh vực như đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình…
Hội ND huyện Long Phú phối hợp UBND và các ngành cùng cấp tổ chức 01 cuộc đối thoại với hội viên, nông dân.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật được coi trọng. Năm 2019, Hội ND cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên, nông dân được 762 cuộc, có 39.153 lượt người dự (trong đó CLB NDVPL tuyên truyền được 13.868 lượt người dự). Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân được 135 cuộc có 7.382 lượt người; Đồng thời,  năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ Nông dân với pháp luật hiện có là 91 câu lạc bộ, với 2.695 cán bộ, hội viên nông dân tham gia (tăng 03 câu lạc bộ: xã Song Phụng, xã Long (huyện Long Phú), Phường 1 (thị xã Vĩnh Châu).
 Trung ương Hội chọn làm điểm triển khai xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” gắn với xây dựng câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, chọn Hội Nông dân tỉnh chọn xã Song Phụng huyện Long Phú làm điểm. Ngày 16/7 Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân xã tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ, sau đó mở lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật theo hướng dẫn Trung ương Hội.
Sau khi mắt, tổ chức mở 09 lớp tập huấn, tuyên truyền cho câu lạc bộ, có 540 lượt người dự; thành phần là thành viên câu lạc bộ, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu ở cơ sở; nội dung Phổ biến GDPL thông qua hoạt động CLB Nông dân với pháp luật; Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở. Phối hợp Hôi Nông dân xã Song Phụng dự sinh hoạt cùng câu lạc bộ và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện công tác đối thoại, tiếp công dân; tham gia hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo tổng kết mô hình theo hướng dẫn của Trung ương Hội.
Hội ND các cấp tiếp nhận và cấp phát tờ gấp, sách pháp luật trong năm là 880 quyển tài liệu gồm (sổ tay hỏi - đáp pháp luật và sách pháp luật các loại), 2.550 tờ nội dung hỏi đáp pháp luật, nguồn từ Trung ương Hội và ngành Tư pháp tỉnh, huyện hỗ trợ. Từ đó góp phần trang bị và nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn./.
 
Diệu Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp