Hội ND Thừa Thiên Huế: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội hội viên, nông dân
14:49 - 16/01/2020
(KNTC) Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 2.267 buổi tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hội viên, nông dân chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các văn bản liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Các cấp Hội đã thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh khóa IX; tổ chức triển khai quán triệt 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cho các bộ Hội các cấp.

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, năm 2019, Hội ND tỉnh đã trực tiếp tổ chức 50 lớp truyên truyền pháp luật cho 5.630 hội viên nông dân về các văn bản pháp luật mới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chính sách về dạy nghề và xuất khẩu lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm và ký 400 bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tổ chức  hội nghị đối thoại chính sách về an toàn thực phẩm cho 200 cán bộ chi tổ Hội và hội viên, nông dân; tổ chức 03 Hội thi “Nông dân bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới” cấp huyện tại huyện A Lưới và Phú Lộc; hội thi “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội VII Hội ND và Nghị quyết Đại hội IX Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023” cấp tỉnh với 189 lượt người tham gia dự thi và thu hút hơn 1.000 hội viên nông dân theo dõi, cổ vũ cho các đội thi.
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Đài truyền thanh phát sóng 11 chuyên mục “Nông dân Thừa Thiên Huế”, tiếp tục nâng cao chất lượng trang Web, cập nhật các chủ trương của Đảng, về các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); quán triệt và triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy và học tập chuyên đề năm 2018 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Đề án văn hóa công vụ.... chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; duy trì sinh hoạt 12 CLB “Nông dân với pháp luật”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”.
 Hội ND tỉnh đã tổ chức 06 hội nghị học tập, quán triệt cho 150 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động
 
Đồng thời với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Hội ND các cấp phát huy vai trò làm chủ nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội ND cấp xã đều là thành viên Ban Hòa giải cấp xã, Hội đồng bảo trợ xã hội, Ban tuyên truyền giải phóng mặt bằng; các Chi hội thì tham gia Ban giám sát đầu tư cộng đồng.
Cán bộ Hội cấp xã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội với người nông dân. Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, đề án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được đưa ra cho người dân góp ýđề xuất cho cấp có thẩm quyền xem xét.
Thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố người dân được cung cấp thông tin đầy đủ các chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, thực hiện một công trình, dự án nào đó có liên quan đến người dân hay thực hiện chủ trương bê tông hóa các đường thôn, xóm; được Hội ND các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức họp dân, bàn bạc công khai, nhờ vậy mà các chủ trương kế hoạch đưa ra đều tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao của người dân.
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân, đảm bảo anh ninh chính trị trên địa bàn.
Hà Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp