Các cấp Hội đã tổ chức gần 69.600 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
16:14 - 13/01/2020
(KNTC)- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung quan trọng. Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2019; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm; Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Hội.
Hội viên, nông dân được phổ biến pháp luật

Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành kế hoạch số 06-KH/HNDTW ngày 28/01/2019 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 để chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
 

Báo Nông thôn ngày nay tuyên truyền 46 bài viết và phóng sự phản ánh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện Luật Đất đai về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp của các cấp Hội, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tập trung phản ánh nguyện vọng của hội viên, nông dân.
 

Trung ương Hội phát hành 5.500 cuốn  Sổ tay hoạt động giám sát và phản biện xã hội về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đến địa phương làm tài liệu tập huấn, tuyên truyền. Tổ chức 16 lớp tập huấn tại 8 tỉnh cho gần 1600 cán bộ về kỹ năng nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội, phương pháp giám sát đất nông nghiệp.

 
Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều ý kiến phản biện có chất lượng được các ngành ghi nhận.

 
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội chủ động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân bằng các hình thức: sinh hoạt chi tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tờ tin công tác Hội, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề...
 

Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức được trên 69.570 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 6,485 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; tổ chức trên 12.100 cuộc tuyên truyền các nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến 962.320 hội viên, nông dân.

 
Nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền cổ động và sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật đến hội viên, nông dân.

 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp xây dựng 15 mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại 15 tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Thanh Hóa, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Long An, Sóc Trăng và An Giang.

 
Các tỉnh thành Hội phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và duy trì 162 mô hình và 2.813 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 91.020 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Các mô hình điểm và câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận đầy đủ và kịp thời hơn với chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chủ trương, chính sách mới của địa phương. 

 
Năm 2019, các cấp Hội đã chủ động tham gia với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoà giải thành trên 51.280  vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình...

 
Hội đã tham gia cùng chính quyền giải quyết thành công 6.140 đơn và trực tiếp giải quyết trên 2.630 đơn, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

 
 

Thanh Yến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp