Hội ND Thái Nguyên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật
08:57 - 27/12/2019
(KNTC) Năm 2019, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, các ban ngành chức năng và các đoàn thể tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn liền với các hoạt động Hội như: sinh hoạt chi Hội; tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội, các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các Hội thi, sinh hoạt các câu lạc bộ của Hội, các phong trào do Hội phát động…

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND tiếp tục duy trì 09 mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã Lục Ba, Cù Vân – huyện Đại Từ,  Hóa Thượng – huyện Đồng Hỷ, thị trấn Hương Sơn – huyện Phú Bình,  Tràng Xá – huyện Võ Nhai, Tức Tranh – huyện Phú Lương, phường Lương Sơn – TP Sông Công,  Thanh Định – huyện Định Hóa và xã Đông Cao – TX Phổ Yên. Khảo sát triển khai mô hình tại xã Lâu Thượng- huyện Võ Nhai, xã Phú Đình huyện Định Hóa, xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho thành viên Câu lạc bộ với 150 lượt người, tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân về Một số quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2015, Luật môi trường, Luật Hôn nhân gia đình…cho 360 lượt người, tập huấn (3 lớp) ngiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho các nhóm cộng tác viên, cán bộ thôn, ấp, bản, hòa giải viên cho 200 lượt người.
Đồng thời tổ chức 02 lớp giám sát và phản biện xã hội cho 194 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; 05 lớp tập huấn cho gần 500 cán bộ, hội viên nông dân cơ sở về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, Luật sở hữu trí tuệ và quản lý nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên
Hội đã  phát 130 cuốn sổ tay hỏi đáp Luật phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; 6.000 tờ gấp pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 900 tờ gấp Luật Đất đai; phát hành 12.000 cuốn bản tin nông dân, cấp Báo Nông nghiệp, Báo Trang trại Việt miễn phí tới 180 xã, phường, thị trấn; cấp Báo Nông thôn ngày nay miễn phí tới 98 cơ sở, xã, phường, thị trấn.
Trong năm 2019, Hội Nông dân cấp huyện, thành phố, thị xã đã tham gia phối hợp giải quyết 06 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hòa giải thành công 15 vụ mâu thuẫn nội bộ hội viên nông dân, không có đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.
Các cấp Hội đã tích tham gia giám sát phản biện xã hội và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
 
Trong năm qua các cấp cơ sở Hội đã thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, nông dân về đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, quần chúng nhân dân mạnh dạn phát hiện, phản ánh, tố giác với chính quyền và các cơ quan chức năng các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự , an toàn xã hội, góp phần ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Sau khi đã tiến hành khảo sát và lựa chọn địa bàn có khả năng đáp ứng được các tiêu chí mà mô hình đề ra. Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn xây dựng được 9 mô hình điểm Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới,
Toàn tỉnh hiện có 9 câu lạc bộ nông dân với pháp luật với 360 thành viên, đến nay đã tổ chức duy trì trên 100 buổi sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt phong phú như tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Pháp lệnh dân chủ cơ sở, Pháp lệnh công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là giải đáp các thắc mắc của cơ sở.
 
 Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
Gia Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp