Hà Nam: Trên 125.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật
11:31 - 25/12/2019
(KNTC)- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Tư pháp, hàng năm hai ngành đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các cấp Hội ND, Phòng Tư pháp huyện,t hành phố về công tác tuyên truyền Hiến pháp, các bộ Luật, văn bản dưới Luật có liên quan trực tiếp với hội viên, nông dân.
Hội viên, nông dân được phổ biến kiến thức pháp luật thường xuyên (ảnh minh họa)

Năm năm qua (2013-2018), Hai ngành còn tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải, thành lập các CLB Nông dân với pháp luật, tổ chức các cuộc thi… Kết quả hàng năm có trên 125.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trên 5.000 lượt hội viên, nông dân được tư vấn, trợ giúp pháp lý.


Năm 2013, năm bắt đầu triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, Hội ND các huyện, thành phố, cơ sở Hội đã chủ động lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng trong tổ chức Hội để mỗi hội viên, nông dân có nhận thức đầy đủ sâu sắc, trách nhiệm trong thực hiện Hiến pháp.


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 đến 100% cán bộ và trên 90% hội viên, nông dân, trên 150.000 lượt người.


Năm 2014, ngành Tư pháp phối hợp với các cấp Hội Nông dân tổ chức tập huấn 01 buổi cho 100% cán bộ Hội gồm BCH các cấp, chi Hội Trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở, cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến huyện, trên 300 lượt cán bộ về những nội dung cơ bản của Hiến pháp có liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội và giai cấp nông dân.


Các cấp Hội cũng chủ động triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị;  phối hợp với Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện  Quyết định 81 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch ký phối hợp với Sở Tư pháp về việc phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân; ký phối hợp với thanh tra tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Đồng thời, Hội ND tỉnh còn ký các Chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Quan sự tỉnh, Sở Thể thao và Du lịch, Sở Tài Nguyên và môi trường, các cơ quan truyền thông, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Báo Hà Nam… để phối hợp thực hiện trong việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân tham gia vào công tác tuyên truyền, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.


Đến nay, các cấp Hội tích cực phối hợp cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tổ chức được 1.856 cuộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho 74.053 lượt hội viên, nông dân.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hỗ trợ 376 cuộc pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật cho 7.624 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tại các cơ sở Hội trên địa bàn. Qua đó, đã có 1.548 trường hợp hội viên, nông dân được trợ giúp kịp thời.

 
Nội dung chủ yếu gồm những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dân cư, tranh chấp về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, về hộ khẩu, hộ tịch, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Thông qua các buổi tư vấn, trợ giúp về pháp lý lưu động, các cấp Hội còn tổ chức cấp phát 9000 tờ gấp, tờ rơi có nội dung về pháp luật để hội viên, nông dân tìm hiểu.
 

Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân và kiểm tra giám sát việc thi hành Luật khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, các cấp Hội đã cử thành viên tham gia vào các Tổ tiếp dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sớm phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân.


Hội phối hợp cùng Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn, các Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành được 832 vụ (đạt 75,23%). Ngoài ra, tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 438/617 đơn (đạt 71%). Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi trực tiếp đến các cấp Hội là 09 đơn, thư và hiện đã giải quyết đạt 100%, không có đơn thư vượt cấp, sai thẩm quyền.


Có thể thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp Hội trong thời gian qua chính là cầu nối, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân; góp phần ổn định chính trị trên địa bàn nông thôn.

Mai Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp