Bình Định: Trợ giúp pháp lý trên 2.300 buổi cho 132.500 lượt hội viên, nông dân
16:20 - 06/12/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCĐ 81 của tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động của BCĐ 81 tỉnh. 
Hội ND Bình Định ra mắt "CLB Nông dân với pháp luật" tại xã Tây An, huyện Tây Sơn

Theo đó BCĐ 81 tỉnh đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg tại 3 huyện và 6 cơ sở thuộc các đơn vị được kiểm tra (Vân Canh, Phù Mỹ, Quy Nhơn); củng cố 10 CLB “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 3 CLB (Quy Nhơn, Vĩnh Thạnh); tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 cán bộ Hội là thành viên BCĐ thực hiện Quyết định 81 cấp huyện, cơ sở và Ban chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật”.
 

Các huyện, thị, thành Hội và cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết Định 81 cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019. Tổ chức 78 cuộc kiểm tra; củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 38 CLB “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỹ năng hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo cho hàng nghìn lượt cán bộ Hội.

 
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nhất là các văn bản Luật và các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Dân sự, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý,...

 
Ngoài ra, các cấp Hội còn cấp phát hàng nghìn tài liệu, tờ gấp truyền thông về Luật Tố cáo năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật trợ giúp pháp lý 2017, Luật An ninh mạng đến các cơ sở Hội chi, tổ Hội và hội viên nông dân; thường xuyên đưa các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên Website, Bản tin Nông dân Bình Định.


Năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho 876 lượt cán bộ Hội.


Trong đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trung tâm Môi trường Trung ương Hội tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho 200 cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở; phối hợp tổ chức 03 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo cho hơn 300 hội viên nông dân, ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng và cán bộ; phối hợp tổ chức 06 lớp tập huấn tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy  những kiến thức cơ bản về Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt cho 600 là cán bộ Hội Nông dân huyện, xã, cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân. Phối hợp với Sở Tư pháp và các Hội đoàn thể của tỉnh tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” thu hút hơn 600 đoàn viên, hội viên tham gia.

 
Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 2.303 buổi với 132.505 lượt hội viên, nông dân. Tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân.

 
Hiện nay toàn tỉnh hiện có 788 tổ hòa giải/4.621 hòa giải viên hiện đang hoạt động tích cực. Mỗi khi có phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, cho dù có xảy ra ở đâu thì Hội Nông dân ở đó đều có sự chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trực tiếp gặp gỡ các bên để giải thích, tuyên truyền, thuyết phục họ và đi đến hòa giải; hầu hết những vụ liên quan đến nông dân đều được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, do vậy đã hạn chế được các vụ khiếu kiện vượt cấp.

 
Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp tham gia hòa giải thành 1.325 vụ, trong đó có 712 vụ phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân. Đối với những vụ hòa giải không thành hoặc những vụ khiếu kiện phức tạp, các cấp Hội đều chủ động theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, kết hợp công tác vận động, thuyết phục của Hội với biện pháp hành chính của chính quyền để giải quyết.

 
Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”.


Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan đều phối hợp với Chi ủy Chi bộ tổ chức cho cán bộ, công chức, NLĐ học tập, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan về xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, NLĐ cơ quan để lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định cơ quan được thực hiện dân chủ.
 

Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập và phát huy vai trò gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong sinh hoạt và hoạt động Hội, góp phần phát huy dân chủ trong hội viên nông dân.
 

Những vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể hòa giải, giải quyết đạt kết quả tích cực, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân, xa cơ sở…

Mỹ Vân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp