Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2019
15:51 - 28/10/2019
(KNTC) Thực hiện Kế hoạch số 113 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019,  Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

 Đoàn Kiểm tra có đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai. Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình, kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 09 tháng đầu năm 2019.


Qua kiểm tra Hội đồng phổ biến nhận thấy các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Cụ thể như: Xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của đơn vị và triển khai thực hiện, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản đáp ứng nhu cầu về phổ biến, giáo dục pháp luật của các đối tượng tuyên truyền; triển khai thực hiện các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và tổng kết 05 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua báo cáo; phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019...
Các đơn vị cũng có những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: Tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng kết hợp Ngày chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); Chương trình “Đồng hành cùng nông dân” trên sóng Phát thanh – Truyền hình, Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” (Hội Nông dân tỉnh).

Tại các buổi kiểm tra các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thẳng thắn trao đổi những hạn chế của các đơn vị để cùng rút kinh nghiệm, tiếp thu, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để cùng trao đổi và đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao những kết quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị đồng thời đề nghị các đơn vị được kiểm tra phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; rà soát và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 376/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 và tăng cường phát động đợt 2 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”.


Hà Duyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp