Bình Định: Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
15:48 - 28/10/2019
(KNTC) Thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bình Định được triển có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng và có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và hội viên, nông dân.
 

Ảnh minh họa
 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, với những hình thức ngày càng phong phú, đa dạng; nội dung tuyên truyền chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực quan trọng như: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hình sự, Luật giao thông đường bộ, pháp luật về lãnh hải, thuộc vùng biển Việt Nam…
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã chú trọng đổi mới hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật cơ sở; xây dựng quy ước của thôn - khu phố; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức viết hoặc sân khấu hóa.
 Tiêu biểu như: Các cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ,Luật Phòng chống ma túy,HIV/AIDS, Luật phòng, chống bạo lực gia đình…. đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực thi pháp luật, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân. 
Huyện Phù Cát, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên đáng kể, điều đó được thể hiện trong công tác vận động nhân dân hiến đất, cây cối, để mở rộng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới; hay giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Ngô Mây thời gian qua, khi được tuyên truyền,vận động trong công tác giải phóng mặt bằng, 100% hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông tự nguyện tháo dỡ, bảo đảm nếp sống văn minh đô thị.
 
 Bảy tháng đầu năm nay, các tổ chức Hội, đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức được gần 10 lớp tuyên truyền, PBGDPL thu hút được gần 100 lượt hội viên, đoàn viên tham gia… Đồng thời, treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính và phát sóng nhiều tin, phóng sự trên sóng Đài truyền thanh huyện, Đài xã; tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền về các chính sách mới được ban hành, cung cấp hàng ngàn bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật... đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua hiệu quả các chương trình tuyên truyền PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân...
Thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật  đến các tầng lớp nhân dân, để trang bị cho họ kiến thức cơ bản về pháp luật. Trong đó tập trung tuyên truyền Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách. Đồng thời, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là việc làm cần thiết nhằm bổ sung, tương trợ lẫn nhau trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cần kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn làm hạn chế những hành vi - vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./.
 

Kiều Diễm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp