Hội ND Hưng Yên: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” năm 2019
15:09 - 03/10/2019
(KNTC)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tháng An toàn giao thông năm 2019, Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” cho cán bộ, hội viên, nông dân và thành viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật trong toàn tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 10 năm 2019.

ảnh minh họa
Các đội thi sẽ thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa với bốn phần thi: Giới thiệu, lý thuyết, năng khiếu và tiểu phẩm.
Để tham gia Hội thi, các đội phải có những hiểu biết pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Hiến pháp, các bộ luật và luật về đất đai, dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông, xây dựng nông thôn mới… Bên cạnh đó còn có các kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, hò, vè…) liên quan đến hoạt động tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Cuộc thi góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; đặc biệt là những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở.  
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp