Cà Mau: Các cấp Hội Nông dân tuyên truyền pháp luật gần 4.000 cuộc cho 436.306 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:09 - 01/10/2019
(KNTC) Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và các văn bản chỉ đạo công tác học tập, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với hội viên, nông dân trong tỉnh. Trong 05 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" được 37.562 cuộc cho 436.306 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó các kết quả cụ thể như sau:
 

Các cấp Hội triển khai quán triệt trong hệ thống 129 cuộc có 4.372 cán bộ (Cấp tỉnh 3 cuộc, cấp huyện 14 cuộc, cấp cơ sở 100 cuộc, câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật 12 cuộc), tổ chức 18 lớp tập huấn Hiến pháp cho 1.260 cán bộ chi, tổ Hội, BCH cơ sở. Sinh hoạt các nội dung Hiến pháp 2.358 cuộc tại chi, tổ hội 44.802 hội viên, nông dân. Phổ biến những vấn đề có liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ở các Luật có liên quan như: Luật Bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật đất đai, các chính sách, pháp luật có liên quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 11.035 cuộc, 34.976 lược hội viên, nông dân. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tổ chức 86 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ có nội dung Hiến pháp cho 10.971 lượt cán bộ Hội cơ sở.
 Chi, tổ hội đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ cho hội viên, nông dân công tác tuyên truyền, phổ biến, Hiến pháp là một nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Hội, trong tổ chức Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, các buổi sinh hoạt pháp luật, ngày pháp luật Việt Nam, phổ biến trong các cuộc hòa giải, giải quyết tranh chấp trong nội bộ nông dân, trong tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội, tài liệu (hỏi và đáp Hiến pháp) cấp đến chi, tổ Hội.
Về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn đạt trên 80% cán bộ, hội viên, nông dân được tiếp cận các văn bản pháp luật có liên quan: Huyện, thành phố tổ chức 50 lớp bồi dưỡng chuyên sâu Luật hòa giải, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo cho 1.720 cán bộ; cấp sổ tay “hỏi và đáp” về pháp luật cho 936 chi hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải tại cơ sở được tăng cường, cơ sở hội tiếp nhận 11.807 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân, liên quan đến đất đai, mâu thuẫn trong gia đình, thân tộc, hôn nhân gia đình, chơi hụi, mượn tiền, chia tài sản thừa kế...; chi, tổ hội hòa giải thành 6.470 vụ đã hàn gắn tình đoàn kết, ổn định sản xuất 11.347 hội viên, nông dân. Thành lập 16 Câu bộ Nông dân với Pháp luật, trang bị 15 tủ sách với 750 đầu sách pháp luật, 16 bộ âm ly, loa cho CLB phục vụ cho sinh hoạt pháp luật.
 
Nhìn chung, các cấp Hội, các ban, ngành ở địa phương đã có những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm, kết hợp Ngày chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ; nhiều chương trình hay trên sóng Phát thanh- Truyền hình, Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hoạt động mạnh mẽ và đem lại hiệu quả cao, góp phần bình yên thôn xóm, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân./.
 
Hà Duyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp