Hội ND thành phố Hải Phòng: Tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật về xây dựng Nông thôn mới
14:22 - 01/10/2019
Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Hải Phòng xây dựng chuyên trang, phóng sự, tổ chức tọa đàm về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến các chính sách của thành phố; nêu các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa


Hội Nông dân thành phố trình Ban Thi đua  Khen thưởng - Sở Nội vụ khen thưởng Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2008-2018... phối hợp với đài phát thanh, truyền thanh địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài thông qua các chuyên trang, chuyên đề, các phóng sự về nông thôn mới; tuyên truyền sâu, rộng về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, bằng những khẩu hiệu có sức lan tỏa mạnh mẽ như “Nông thôn mới, diện mạo mới, sức sống mới”; Nét đẹp đời thường, Gương người tốt việc tốt...


Các cấp Hội ND trong thành phố trong giai đoạn (2011-2019) đã tổ chức tuyên truyền 18.715 buổi thu hút trên 1.938.863 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là chính sách hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố, như: Tuyên truyền miệng, phát tài liệu (do TW Hội cấp), qua các hội thi...


Thông qua tuyên truyền và tổ chức cho hội viên nông dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú như: tuyên truyền tại hội nghị, tuyên truyền miệng, tổ chức tọa đàm, phát trên hệ thống đài phát thanh các xã, phường, thị trấn, phát tờ rơi, pano, apphic...Từ những hoạt động trên, hàng năm toàn thành phố đó có 88% số hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.


Có thể nói công tác tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, với chủ trương xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, cải biến sâu sắc cách thức sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn được cán bộ, hội viên, nông dân thành phố Hải Phòng đồng tình, hưởng ứng tích cực.


 
Thông qua tuyên truyền, tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đã trở thành phong trào lớn rộng khắp trong toàn thành phố. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tạo sự thống nhất chung trong lãnh đạo, chỉ đạo. Niềm tin của Hội viên, nông dân vào chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao.
 

Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp