Hội ND thành phố Nam Định: Tổ chức 1.300 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,hội viên, nông dân
14:19 - 01/10/2019
Năm 2019, Hội ND các cấp đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 1.300 cuộc cho 123.087 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý 1.889 cuộc cho 110.219 lượt hội viên; phát 1.350 quyển sổ tay pháp luật, 12.450 tờ gấp pháp luật và phát hành 2.500 bản tin Nông dân thành phố đến cơ sở Hội; Hội ND thành phố tập huấn Chương trình phối hợp 17 của Trung ương về Giám sát vật tư nông nghiệp.

Ảnh minh họa


Thực hiện Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Hội ND thành phố đã tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở có 47.500 bản tin, có 374.600 lượt hội viên, nông dân truy cập Website và 15.000 tin, bài trên tạp chí

Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, phối hợp các cơ quan nội chính tổ chức tiếp dân, tiếp công dân dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đường, gặp gỡ có 683 lượt người, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, trong hội viên nông dân 633 vụ, trong đó đã giải quyết 287 vụ, còn 46 vụ chưa giải quyết; tham gia hoà giải 152 vụ.

Đồng thời, tiếp tục duy trì Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật với 1.530 thành viên tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, qua đó phát huy được vai trò, ý nghĩa quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo ổn định, trật tự, an toàn xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhìn chung, Hội ND các cấp thực hiện tốt vai trò, tổ chức tuyên truyền pháp luật, các cơ sở pháp lý quan trọng, với cơ chế, chính sách cụ thể, nhất là các quyền của hòa giải viên được chú trọng, tạo thuận lợi trong việc phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ này; các chính sách hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên cơ bản đảm bảo các điều kiện hoạt động.Vị trí, vai trò của Hội ND thành phố trong công tác phổ biến, vận động nhân dân tại cộng đồng dân cư thực ngày càng được nâng lên.
Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp