Kon Tum: Tuyên truyền pháp luật cho trên 950.000 lượt người
16:49 - 29/08/2019
(KNTC)-  Từ 2003-2018, các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở đã tuyên truyền pháp luật được 196.000 buổi cho trên 950.000 lượt người cán bộ, hội viên, nông dân; 100% cán bộ, công chức Hội ND từ tỉnh tới cơ sở được học tập, quán triệt các bộ Luật, văn bản Luật.
Các cấp Hội lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong các buổi tập huấn cho hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)


Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước liên quan đến nông dân.

 
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với chính quyền, ngành tư pháp thường xuyên tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các chủ trương, chính sách liên quan đến tam nông.


Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa Hội ND và ngành tư pháp từ tỉnh tới cơ sở trong tuyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp luật miễn phí cho nông dân.


Trong đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm…


Thời gian qua, Hội ND và Sở Tư pháp tỉnh đã phối hợp tổ chức 08 lớp tập huấn Chỉ thị 26/2001/CT-TTg và Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 400 lượt cán bộ Hội các cấp tham gia.


Đồng thời, Hội ND tỉnh còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 05 lớp tập huấn, trong đó đưa nội dung PBGDPL và trợ giúp pháp lý tuyên truyền cho 450 lượt cán bộ chủ chốt làm công tác Hội các cấp.


Thông qua hình thức sinh hoạt ở chi, tổ Hội, các cấp Hội đã phổ biến các văn bản pháp luật, nêu gương các vụ việc tư vấn, hòa giải điển hình trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.


Kết quả, 15 năm qua (2003-2018), các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở đã tuyên truyền được 196.000 buổi cho trên 950.000 lượt người tham gia; 100% cán bộ, công chức Hội ND từ tỉnh tới cơ sở được học tập, quán triệt các bộ Luật, văn bản Luật.


Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tập trung tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng lãng phí, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm cho hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với ngành tư pháp trợ giúp pháp lý miễn phí cho cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp với ngành chức năng tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, từng bước hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn dân cư.

Hải Trần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp