Ninh Bình: Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 cho trên 85.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:00 - 02/08/2019
(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về việc chấp hành Hiến pháp theo quy định góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác tuyên truyền pháp luật được các cấp Hội triển khai bằng nhiều hình thức


Hội ND các cấp đã tổ chức 775 hội nghị tuyên truyền Hiến pháp cho trên 85.250 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Công tác tuyên truyền được các cấp Hội triển khai bằng nhiều hình thức như: Đăng tải toàn văn Hiến pháp, các văn bản tài liệu triển khai thi hành trên Website, bản tin Hội ND tỉnh; phối hợp với báo, Đài PTTH tỉnh viết tin bài phản ánh  việc triển khai Hiến pháp, phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN” trong cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh.


Kết quả có trên 1.800 bài dự thi gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nông dân với Hiến pháp”.


Từ đó tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao ý thức chấp hành và bảo về Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân.

 
Năm năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 57 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 5.700 lượt người; tổ chức 16 lớp tập huấn lồng ghép với phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.000 người.


Hội ND tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 561 cán bộ Hội và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; cấp phát trên 22.400 tờ rơi, 600 đầu sách pháp luật cho các cấp Hội và CLB “Nông dân với pháp luật”, 8.000 cuốn Bản tin Nông dân tỉnh trong đó có chuyên mục “Sổ tay pháp luật” cho các cơ sở và 100 % chi Hội.
 

Hội ND 8 huyện, thành phố và 143 cơ sở Hội đã tổ chức gần 4.000 buổi tuyên  truyền pháp luật cho trên trên 420.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Hàng tháng, Hội ND tỉnh tổ chức 40 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức tốt “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” tại cơ quan.


Đến nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Hội ND tỉnh gồm 10 người, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp cơ sở gồm trên 11 người là thành viên của CLB “Nông dân với pháp luật”.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn tổ chức 9 buổi đối thoại trực tiếp với trên 1.400 cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện các chế độ, chính sách  liên quan đến nông dân; tổ chức hội nghị đối thoại phản biện xã hội đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai với 205 lượt cán bộ Hội các cấp ý kiến.


Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi Hội trưởng toàn tỉnh đã tham gia Tổ hòa giải và phối hợp tham gia hòa giải thành trên 900 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; phối hợp giải quyết 586 đơn thư khiếu nại tố cáo.


Hội ND tỉnh tham gia 240 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham gia góp ý, tư vấn, hướng dẫn 650 lượt nông dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định.


Năm năm qua, Hội ND các cấp đã tiếp 123 lượt công dân; phân công cán bộ Hội tham gia 235 buổi tiếp công dân vào thứ 4 hàng tuần tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham gia góp ý, tư vấn cho trên 570 lượt nông dân; đồng thời nắm bắt tình hình khiếu nại của cán bộ, hội viên, nông dân xã Thượng Hòa (huyện Nho Quan), xã Khánh Hải (huyện Yên Khánh), phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình).


Các cấp Hội  đã phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức 238 buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho trên 20.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Qua 5 năm triển khai, các cấp Hội đã tập trung triển khai quán triệt đồng bộ, sâu rộng, tổ chức nghiên túc việc thực hiện Hiến pháp năm 2013 góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Đăng Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp