Bến Tre: Tập trung tuyên truyền trực tiếp pháp luật cho hội viên, nông dân
17:35 - 23/08/2019
(KNTC)- Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW, các cơ sở Hội đã tích cực phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật.
Các nội dung tuyên truyền pháp luật được lồng ghép thông qua các Hôi nghị (Anh minh họa)

Các cấp Hội đã phối hợp lồng ghép các lớp tập huấn công tác Hội, dành thời gian tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên do lãnh đạo cấp ủy cùng cấp thực hiện. Kết quả đã có 273 cuộc tập huấn cho trên 7.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Các hình thức tuyên truyền pháp luật rất linh hoạt như: Đăng tải toàn văn Hiến pháp và các văn bản, tài liệu triển khai thi hành pháp luật trên Cổng Thông tin Điện tử, báo, tạp chí địa phương; mở chuyên trang, chuyên mục về Hiến pháp và triển khai thi hành Hiến pháp trên Bản tin Nông thôn Bến Tre; Thành lập và ra mắt Trang Thông tin Điện tử Hội ND Bến Tre.
 

Nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng và thiết thực  thông qua họp ban chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân, Bản tin các cấp Hội, Bản tin tư pháp, Thông tin của ban Tuyên giáo.


Các huyện, thành Hội củng cố, nâng chất các chi, tổ Hội làm điểm thực hiện cải tiến nâng cao hình thức tuyên truyền được thực hiện từ năm 2014 đến nay. Đồng thời tiến hành nhân rộng các mô hình cải tiến nâng cao hình thức tuyên truyền các chi, tổ Hội mới.


Đội ngũ làm công tác tuyên truyền được quan tâm kiện toàn. Tỉnh có 01 báo cáo viên cấp tỉnh và 9 báo cáo viên cấp huyện, thành phố, 159 tuyên truyền viên cấp cơ sở, đây là đội ngũ nòng cốt cho công tác tuyên truyền giáo dục, đảm bảo sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng, bức xúc của nông dân, đưa ra biện pháp khắc phục và báo cáo đề xuất cấp ủy.

 
Các huyện, thành Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các kỹ năng như công tác tuyên truyền miệng, kỹ năng phát biểu trước đám đông…


Ngoài ra, Hội ND các huyện, thành phố đến các chi Hội điểm nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đề cương, nội dung tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng phát biểu trước đám đông để lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý.


Đầu năm 2018, Hội ND xã, phường, thị trấn, ấp- khu phố tham gia làm thành viên Ban Tuyên truyền, vận động, tổ tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại từng địa phương, đơn vị, đảm bảo mọi chủ trương đến được với người dân để người dân cùng bàn, cùng tham gia thực hiện, tham gia kiểm tra và thụ hưởng những kết quả đạt được.

 
Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội đã phổ biến pháp luật trực tiếp cho cán bộ, hội viên, nông dân được trên 33 ngàn 100 cuộc cho gần 894 ngàn lượt người; tổ chức 14 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật với trên 16 ngàn người tham gia dự thi; xuất bản 72 ngàn cuốn Bản tin Nông thôn; đăng gần 100 tin, bài về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 15 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn luôn quan tâm lãnh đạo, trong đó Hội ND các cấp chủ động lồng ghép xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Tú Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp