Hải Dương: Đa dạng hóa mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
17:35 - 23/08/2019
(KNTC)- Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, sau khi nhận được Chỉ thị và Kế hoạch hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.
Hội viên, nông dân được phổ biến giáo dục pháp luật (ảnh minh họa)

Cùng với tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 32 CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, các cấp Hội còn tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội NDVN, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.


Sau Hội nghị ở tỉnh, 12/12 huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo Hội ND cơ sở chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 32 trên hệ thống truyền thanh của địa phương và trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân, Câu lạc bộ pháp luật và đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.


Thông qua các hình thức tổ chức Hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội đã có trên 11.140 buổi và trên 900.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, giới thiệu  về luật, các văn bản, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, ngành chỉ đạo và các văn bản pháp luật mới, sửa đổi như: Luật đất đai năm 2003, Luật khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Pháp luật Dân chủ ở xã, phường, thị trấn…


Các cấp Hội đã tích cực, chủ động ký phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch từng giai đoạn, từng năm, từng quý sát thực, phù hợp với từng địa phương để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân như: Ký Chương trình phối hợp với Thanh tra Nhà nước tỉnh về phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; với Sở Tài Nguyên môi trường trong việc tuyên truyền Luật Đất đai; với Sở Tư pháp trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động…


Hàng năm, Hội ND cấp tỉnh và huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở từ 18-20 lớp tập huấn cho từ 2.300- 2.500 lượt cán bộ Hội các cấp về nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ hòa giải cơ sở.


Đến nay, 100% cán bộ Hội từ BCH chi Hội đến BCH và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và huyện, thành phố được tập huấn ít nhất 01 lần/năm.


Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh (Sở Tư pháp) tập huấn cho 24 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh và huyện.


Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật Nông dân Trung ương Hội NDVN tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội ND cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên.


Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân tại 12 cơ sở Hội làm mô hình điểm “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; phát 6 tập tài liệu Sổ tay tuyên truyền phổ biến pháp luật đến tất cả các cơ sở Hội trong tỉnh.


Để thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tích cực đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật như: Tuyên truyền, giáo dục qua tổ chức các Hội thi sân khấu hóa giáo dục pháp luật; các Câu lạc bộ nông dân; qua phát hành trung bình mỗi năm 12.000 cuốn Bản tin Hội Nông dân tỉnh, trong đó có Chuyên mục Chính sách pháp luật làm tài liệu tuyên truyền sinh hoạt cho các chi, tổ Hội trong toàn tỉnh.


Các Hội thi được lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật tiêu biểu như: Hội thi Nhà nông đua tài (được tổ chức từ năm 2003, 2005, 2009,2012, 2016); Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” (được tổ chức vào các năm 2003, 2005, 2010, 2014, 2018).; Hội thi Thôn nữ giỏi giang duyên dáng; Hội thi Cán bộ chi Hội giỏi; Thi  tìm hiểu “Hội NDVN 80 năm xây dựng và trưởng thành”; Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông”; Hội thi Hòa giải viên lần thứ II năm 2004; Hội thi Cán bộ Chi Hội giỏi toàn tỉnh năm 2006; Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường” năm 2018 và 2019; Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” với trên 700 thí sinh tham gia và hàng ngàn cổ động viên đến từ các huyện, thành, phố; Hội thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật” yêu cầu viết tay với trên 314.600 bài dự thi.


Đặc biệt là cuộc thi tìm hiểu Luật Đất đai năm 2003 do Trung ương Hội NDVN phát động đã được cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng.


Kết quả đã có trên 89.300 bài viết tay tham gia dự thi, trong đó có hàng chục bài được chuẩn bị công phu, sưu tầm nhiều tư liệu minh họa cho bài dự thi với hàng ngàn trang viết tay, được Trung ương Hội đánh giá cao và đoạt giải nhất toàn quốc về số lượng bài dự thi và chất lượng bài viết.


Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật như: Hội ND huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương), Hội ND xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng)…


Hội ND cấp cơ sở đã thành lập và duy trì hoạt động 84 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật cho trên 3.000 thành viên tham gia tại 84 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố; 12 mô hình điểm “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” với trên 500 thành viên tham gia tại 12 cơ sở thuộc 12 Hội ND huyện, thành phố.


Hội ND 12 huyện, thành phố và 127 cơ sở Hội thành lập được Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân; kỹ năng hòa giải cho các thành viên mô hình điểm, cán bộ Hội, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở.


Trong các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, có thể nói hình thức giáo dục thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, sân khấu hóa để chuyển tải nội dung tuyên truyền  rất phù hợp với trình độ và tâm lý của nông dân.


Việc triển khai và xây dựng nội dung, kế hoạch nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của các cấp Hội ND thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao nhận thức và hành động trong việc chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Nguyễn Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp