Hội ND Tiền Giang: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên 68000 lượt hội viên, nông dân
11:05 - 01/08/2019
(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2019, từ tỉnh Hội đến cơ sở đã tăng cường sự phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp.

Ảnh minh họa


Hội ND tỉnh đã cũng phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ phụ trách địa bàn theo dõi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên phối hợp kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; đồng thời kết hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm. Qua đó chỉ đạo cơ sở Hội thành lập 167 Câu lạc bộ “nông dân với pháp luật” theo mô hình Quyết định 81 với 2.466 thành viên.

Tỉnh Hội tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải 727 vụ việc.

Nhìn chung qua tham gia hoà giải hầu hết số vụ việc đều phát sinh từ cơ sở mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, thân tộc, đến tranh chấp nhất là về đất đai: ranh  giới đất vườn, ruộng, đường nước, đường đi, gò, mồ mã…; về tranh chấp dân sự: hợp đồng mua bán, vay mượn. Qua hoà giải, đa số vụ việc được hàn gắn sum họp trên tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm hạn chế tình trạng gửi đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật đã được các cấp Hội cơ sở, sinh hoạt chi, tổ hội tập huấn, hội thảo lồng ghép trong năm đã tuyên truyền 2.218 cuộc có 68.265 lượt cán bộ hội viên nông dân dự. Đồng thời phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức chức các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 2.263 hội viên nông dân. Ngoài ra, Hội ND còn phối hợp với Công an huyện các huyện, thành, thị tập huấn Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho cán bộ chi, tổ Hội 11 cuộc cho 780 người dự. Qua đó, đã giúp cho hội viên nông dân nâng lên một bước nhận thức về pháp luật nhất là nắm bắt hiểu biết về Luật Đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các luật khác...hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp, đơn thư khiếu nại tố cáo…
Đến nay 100% xã/thị trấn có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, kiệm toàn Ban Chỉ đạo. Qua đó, đã tổ  chức họp triển khai được 15.695 cuộc 486.545 lượt hội viên nông dân và người dân trên địa bàn.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân được tăng cường đi vào chiều sâu, bên cạnh cơ sở có trang bị tủ sách pháp luật, điểm nơi tiếp công dân được niêm yết nội quy, giờ giấc, thủ tục hướng dẫn, lịch tiếp công dân tạo điều kiện thuận lợi và tìm hiểu pháp luật khi có nhu cầu. Công tác hoà giải từng bước đi vào nề nếp đảm bảo đúng nguyên tắc thủ tục theo quy định pháp luật.Thông qua công tác phối kết hợp giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân đạt kết quả đã từng bước nâng cao được vai trò, vị trí của tổ chức Hội ND ở cơ sở tạo sự ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn trật tự tại địa phương.
 

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp