Hội ND Đăk Nông: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 394.000 hội viên, nông dân
15:16 - 31/07/2019
(KNTC) - Thời gian qua, công tác triển khai thi hành Hiến pháp 2013 được các cấp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực thực hiện.

Các cấp Hội đã áp dụng nhiều hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và Hiến pháp năm 2013 cho hội viên, nông dân thông qua các cuộc hội nghị, tập huấn, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương…
 
Năm năm qua, các cấp Hội phối hợp tổ chức 5.789 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 394.143 lượt hội viên, nông dân
 
Trong 5 năm, tỉnh Hội đã phối hợp với Sở Tư pháp mở 36 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Đất đai năm 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân; Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tố tụng dân sự, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền pháp luật;... cho 2.492 cán bộ, hội viên nông dân.
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh lần thứ I năm 2015. Tại hội thi, các đội đã thể hiện được sự am hiểu pháp luật trên nhiều lĩnh vực như: Đất đai, môi trường, nông nghiệp, hôn nhân gia đình, khiếu nại, tố cáo, giao thông,...
 
Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội ND các cấp tổ chức Hội thi: Tuyên truyền viên giỏi và Nông dân tìm hiểu pháp luật năm 2015 từ tỉnh đến cơ sở góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức pháp luật của nông dân và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội.
 
Năm năm qua, các cấp Hội đã cấp phát  441 cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật, 3.880 tờ rơi liên quan đến Hiến pháp năm 2013; Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định hướng dẫn…
 
Ngoài ra, để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khoa học - kỹ thuật đến với hội viên, nông dân, hàng năm Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xuất bản định kỳ Bản tin nội bộ với số lượng 1 số/quý. Từ năm 2013 đến nay, Hội ND tỉnh đã phát hành được trên 16.000 cuốn bản tin làm tài liệu sinh hoạt cho các chi Hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Thời gian tới, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp