Hội ND thành phố Hải Phòng: Tổ chức 94 hội nghị tuyên truyền Hiến pháp cho các cộng tác viên, tuyên truyền viên
15:14 - 31/07/2019
(KNTC) - Năm năm qua (2014 - 2019), các cấp Hội ND đã tổ chức 94 hội nghị lồng ghép tuyên truyền phổ biến Hiến pháp gắn với việc nâng cao kiến thức pháp luật cho các cộng tác viên, tuyên truyền viên thuộc tổ chức Hội các cấp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành được các cấp Hội chú trọng triển khai, lồng ghép trong các buổi tập huấn, hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chương trình tuyên truyền pháp luật của nhà nước. Trong 5 năm, Hội ND thành phố tổ chức 26 hội nghị phổ biến Hiến pháp cho hơn 2.241 lượt người là đại diện lãnh đạo Hội ND các huyện, quận; báo cáo, cộng tác viên dư luận xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở và chi Hội trưởng tiêu biểu.
 
Hội ND các huyện, quận phối hợp với các cơ sở Hội tổ chức 68 hội nghị phổ biến Hiến pháp cho hơn 8.154 đồng chí lãnh đạo Hội ND các xã, phường, thị trấn, chi Hội trưởng, ủy viên BCH và hội viên, nông dân có uy tín, có trình độ học vấn cao là những công tác viên, tuyên truyền.
 
Các cấp Hội phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật, trong đó có Hiến pháp năm 2013 cho hội viên, nông dân.
 
Hội ND các quận, huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật với nhiều hình thức, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật trong việc thực hiện chủ trương, chính sách góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của hội viên, nông dân.
 
Thời gian tới, các cấp Hội chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật để phù hợp với đối tượng là hội viên, nông dân, nhất là hội viên ở vùng sâu, vùng xa; huy động sự tham gia tuyên truyền của các cơ quan truyền thông thành phố về vị trí của tổ chức Hội trong việc thực hiện Hiến pháp 2013.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp