Hội ND Bắc Giang: Đa dạng hình thức tuyên truyền Hiến pháp 2013
17:02 - 30/07/2019
(KNTC) Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch  25 về việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp năm 2013 tới toàn thể cán bộ, hội viên,  nông dân.

Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tới lãnh đạo Hội ND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức, lao động cơ quan Hội ND tỉnh. Qua đó nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và nông dân được nâng lên.
 
Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, “Ngày Pháp luật” với thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị  32 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; Kế hoạch số 1386 về  hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh.
 
10/10 Hội ND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tới 100% cơ sở Hội. Hội ND huyện Lục Ngạn và TP Bắc Giang khảo sát và chọn mỗi huyện 01 xã làm điểm nhân rộng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”.
Hội ND tỉnh tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền PBGDPL, tuyên truyền thi hành Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản về tình hình biển Đông và các văn bản chỉ đạo của TW Hội, tỉnh Hộ cho 2.800 cán bộ Hội Nông dân các cấp, thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”,  duy trì hoạt động của 176 CLB “Nông dân với pháp luật” xã theo quy chế hoạt động của CLB.
Qua đó,  góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, lao động  cơ quan, hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng cơ quan văn hoá, chi bộ trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể tiên tiến xuất sắc.
Duy Nguyễn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp