Thành phố Đà Nẵng: Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 cho trên 1.800 hội viên, nông dân
15:52 - 12/07/2019
(KNTC) - Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, hằng năm, trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Ban Thường vụ Thành Hội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp trong cán bộ, hội viên, nông dân thông qua việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước đến các cấp Hội trên địa bàn thành phố.
Các cấp Hội triển khai nghiêm túc, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi hành Hiến pháp (Ảnh minh họa)Theo đó, các cấp Hội tổ chức được 25 buổi tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 cho hơn 1.800 lượt hội viên, nông dân; vận động 150 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" do thành phố tổ chức.


Đồng thời, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động con em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia; phối hợp với Quân đội, Công an triển khai công tác quốc phòng, an ninh và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh nông thôn.


Các cơ sở Hội vùng biển, miền núi tổ chức kết nghĩa với Bộ đội Biên phòng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.699 buổi tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội cho 103.632 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; cảm hóa, giáo dục tiến bộ 232 đối tượng; phát hiện, ngăn ngừa 410 vụ phạm pháp; phối hợp giải quyết 549 vụ mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.


Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với chính quyền cùng cấp và phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hòa giải nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở; củng cố, kiện toàn 42 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 42 cơ sở Hội nhằm tuyên truyền, phố biến các nội dung pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở ở địa phương.


Sau 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, những nội dung đề ra trong Hiến pháp 2013 đã được cán bộ và hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc với những điểm mới như: Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của nhân dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; vai trò nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, phương tiện làm việc đảm bảo cho việc thi hành Hiến pháp luôn được quan tâm thực hiện.


Có thể thấy, việc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Hiến pháp 2013 được các cấp Hội triển khai nghiêm túc, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi hành Hiến pháp được cập nhật và tuyên truyền, phổ biến.


Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai kịp thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Nam Thái
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp