Thái Nguyên: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
16:35 - 18/07/2019
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân.
Đa dạng hóa các nội dung tuyên truyên fpháp luật qua Hội thi hàng năm


Kết quả, trong 5 năm qua các cấp Hội đã tuyên truyền trên 28.500 buổi cho trên 864.300 hội viên, nông dân tham gia.


Trong 5 năm, từ 2013- 2018, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng văn bản triển khai tuyên truyền về Hiến pháp tới các cấp Hội.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh triển khai các văn bản khác lồng ghép nội dung tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với các nội dung tuyên truyền khác của Hội, Luật ATGT, phòng chống tội phạm, ma túy…


Các cấp Hội chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thường xuyên tổ chức các Hội thi tìm hiểu về Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam trong toàn bộ hệ thống Hội, thu hút được đông đảo hội viên, nông dân tham gia.


Điển hình như Hội thi “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013” được tổ chức năm 2014, Hội thi “Nông dân với pháp luật” tổ chức năm 2017 thu hút 500 hội viên, nông dân tham dự.


Trong 5 năm, các cấp Hội tổ chức 40 lớp tập huấn về Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ với 3.400 lượt người tham gia; tổ chức 16 lớp tập huấn tuyên truyền và bồi dưỡng kỹ năng cho trên 1000 thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”; tổ chức 40 lớp tập huấn về Luật ATGT cho trên 3.400 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; 1 lớp bảo hiểm y tế cho 180 người. 


 Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội Nông dân tỉnh năm 2019.


Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của các cấp Hội nói chung và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng.


Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thông qua Hội thi, các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng.


Có thể nói, thông qua việc quán triệt và tuyên truyền về Hiến pháp, các Luật, bộ Luật, các chỉ thị, NGhị quyết của Đảng, của Hội cấp trên đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Minh Nhàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp