Tuyên Quang: Tuyên truyền pháp luật cho trên 855 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:35 - 18/07/2019
(KNTC)- Những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, từ đó nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật được nâng lên.
Hội ND tỉnh Tuyên Quang lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật thông qua các Hội thi


Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp đến các cấp Hội thông qua Bản tin Hội ND; Trang Thông tin điện tử; phát sách, cung cấp tài liệu cho các Tủ sách pháp luật; tờ gấp hoặc tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp; qua hệ thống truyền thanh cơ sở; qua 140 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 14.981 buổi cho 855.393 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Ngoài ra, các cấp Hội còn tuyên truyền pháp luật thông qua các Hội thi: “Nhà nông đua tài”; “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thể thao nông dân”.


Hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân (Trung ương Hội) tổ chức 6 lớp tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội ND cơ sở và mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở cho trên 600 người.

 
Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng phối hợp với ngành Tư pháp cùng cấp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Điển hình như Hội ND thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho 140 cán bộ, hội viên, nông dân xã Thái Long, xã An Khang.


Hội cũng phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo cho 100 cán bộ cơ sở và chi Hội.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức gần 5 ngàn cuộc kiểm tra, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; việc quản lý các nguồn vốn vay thông qua tổ chức Hội…


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã tiến hành giám sát 3 đợt về việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.


Hội ND tỉnh đã chủ trì giám sát, đối tượng giám sát là UBND các huyện, thành phố, UBND xã; Hợp tác xã nông nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và giám sát trực tiếp tại các hộ gia đình sử dụng vật tư nông nghiệp.


Hiện, Hội ND đang duy trì có hiệu quả 140 CLB “Nông dân với pháp luật” với trên 5.500 thành viên.


Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông- Vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường …


Nhờ đó, đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 


Công tác phối hợp tuyên truyền được thông qua các hội nghị, trên loa truyền thanh, bằng tờ rơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, các hội thi... gắn với vận động nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Thành Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp