Bắc Kạn: Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân
16:35 - 18/07/2019
(KNTC)- Để nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với cán bộ, hội viên, nông dân.
Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường (Ảnh: internet)


Trong 5 năm từ 2013- 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến, giáo dục, giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 được trên 16.200 cuộc cho trên 625 ngàn lượt hội viên, nông dân; cung cấp tài liệu cho Tủ sách pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng mới được 5 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Đồng thời, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham gia cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp tham gia 80 cuộc giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 867 buổi cho 36.535 lượt hội viên về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH2 và Luật an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội, Nghị quyết Hội Nông dân các cấp; xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch tả lợn Châu phi… được 867 buổi cho 36.535 lượt hội viên tham gia.


Đồng thời, cấp phát hơn 600 tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho hội viên nông dân; Phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường được 02 lớp cho 200 hội viên tham gia.

 
Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII cho cán bộ công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành chuyên trách các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân các xã , phường của thành phố Bắc Kạn…


Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Quân đội tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự được 57 buổi cho 3.621 lượt hội viên tham gia.


Các cấp Hội cũng tiến hành kiểm tra, giám sát được 154 cuộc tại 105 cơ sở Hội và 270 Chi hội. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội, phát động các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, công tác quản lý vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và vốn vay ủy thác theo quy định, các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

 
Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, hội viên, nông dân qua nhiều hình thức phong phú, công tác tuyên truyền miệng được đặc biệt chú trọng.


Thông qua các kỳ sinh hoạt Ban chấp hành, sinh hoạt chi Hội, qua các Hội thi, Hội thảo, tập huấn chuyên đề lồng ghép để tuyên truyền về nội dung vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
 

Các cấp Hội cũng cụ thể hóa nội dung vai trò, nhiệm vụ để tổ chức Hội Nông dân tham gia thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia ý kiến xây dựng các Nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước. Lấy ý kiến của hội viên, nông dân vào dự thảo sửa đổi các luật và dự án luật. Qua đó, hội viên, nông dân được thể hiện ý kiến của mình vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hải Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp