Bắc Ninh: Tổ chức 1.150 cuộc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật
17:05 - 16/07/2019
(KNTC) Năm năm qua, các cấp Hội ND đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật gắn với thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. 8/8 Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền và tổ chức “Ngày pháp luật” gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tới các cơ sở Hội.

ảnh minh họa
Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội.
Trong đợt cao điểm "Ngày pháp luật" gắn với sinh hoạt chi Hội và sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với Pháp luật", các cấp Hội đã tổ chức 1.150 buổi sinh hoạt chi Hội chuyên đề về: Phổ biến Hiến pháp, pháp luật, nội dung sinh hoạt gắn với việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị ở các địa phương và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
Hội ND tỉnh tiếp nhận 16 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Hội và chuyển tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết đồng thời có văn bản thông báo cho nguyên đơn về kết quả giải quyết. Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 120 lượt công dân tới nộp 116 đơn đề nghị các cấp Hội ND có ý kiến với ngành chức năng như: Tòa án nhân dân tỉnh; Cục thi hành án tỉnh; Liên Đoàn lao động tỉnh; Sở lao động thương binh và xã hội… đề nghị giải quyết theo quy định trên tinh thần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân; hòa giải thành 167 vụ mâu thuẫn từ cơ sở, chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình...
Năm năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 80 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, với hơn 9.500 lượt người tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương.
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã thành lập 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 451 thành viên ở 8 huyện, thị xã, thành phố.
Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, năm năm qua các cấp Hội đã tổ chức 16 hội thi, cuộc thi có nội dung tìm hiểu về Hiến pháp, pháp luật như: Nông dân tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông; nông dân với công tác hòa giải; nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tích cực hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp