Kiên Giang: Phối hợp tuyên truyền trên 113.000 cuộc về Hiến pháp năm 2013
09:48 - 02/08/2019
(KNTC) - Sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục, pháp luật hướng dẫn Ban Thường vụ Hội ND các cấp triển khai thực hiện.
 
Các nội dung của Hiến pháp năm 2013 được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ công dân (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tổ chức 113.804 cuộc lồng ghép tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật và các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt của các chi tổ Hội, các đoàn thể và các “Nhóm nòng cốt”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho 3.672.870 lượt người dự.


Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp năm 2013 được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ công dân, từng bước nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


Trong công tác phối hợp, các cấp Hội luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền những nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, nông dân theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư. Từ đó, đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp triển khai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Đến nay, hàng năm Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã tổ chức 436 lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 13.932 lượt cán bộ Hội các cấp.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh trực tiếp phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Biên phòng tỉnh tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho trên 210 lượt người tham dự; tổ chức 04 lớp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho 248 cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở tại 4 xã trên địa bàn.
 

Ngoài ra, Hội ND tỉnh được TƯ Hội NDVN cung cấp trên 80 đầu sách và 5.000 tờ bướm tuyên truyền các loại cho các Câu lạc bộ và tổ cộng tác viên. Tỉnh Hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thi “Tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” gồm 30 đội tham gia với trên 150 thí sinh là cán bộ Mặt trận, cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở, “Nhóm nòng cốt”, Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” .


Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành Tư pháp phát động cán bộ, công chức, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân tham gia thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, kết quả có 3.882 bài thi gửi về Sở Tư pháp.


Từ những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương ban hành liên quan đến công tác Hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Hội nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của công tác Hội nhất là những văn bản liên quan đến chế độ kinh phí thực hiện.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của các tầng lớp nhân dân.


 

Quý Vị
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp